Gitte og Christian – forældre til Caroline, 16 år, 10. klasse

Som forældre var det en kæmpe hjælp, når man sender sit barn ud af huset, vel vidende at livet ikke er nemt. Jeanette gjorde efterskolen til et trygt sted at være, da Caroline vidste, at hun havde et sted at kunne sige sine problematikker højt, og at der her både blev lyttet og handlet på dem. Jeanette fandt løsninger i det faglige rum, som udfordrede Caroline men med henblik på personlig udvikling. Her kan bl.a. nævnes, at Jeanette arbejdede med Carolines stressniveau over lektier og perfektionisme. Jeanette bad Caroline komme til timer uden at have lavet lektier og sågar gå til terminsprøve uden forberedelse, hvilket gav Caroline oplevelsen af, at verden ikke bryder sammen, hvis man ikke er perfekt hele tiden. Lige netop dette har Caroline taget med sig videre. 

Vi har som forældre følt os trygge med Caroline i Jeanettes hænder. Jeanette havde øje for, når Caroline havde det svært og kontaktede os, så vi var informerede og i samarbejde kunne hjælpe Caroline. 

Jeanette svarede altid ved først givne lejlighed også uden for vagttid. Jeanette har været med at få Caroline til at se mere nuanceret på livet end kun fagligt.