Til elever

Er du ked af at gå i skole, og er det ikke rart at være i din klasse? Føler du dig ensom, anderledes eller noget helt andet? Måske holder du det for dig selv, fordi du har svært ved at tale med dine venner, forældre, familie eller lærere?
Læs mere 

Til forældre

Er du bekymret for, at dit barn ikke trives i sin skole eller på sin uddannelse? Oplever du, at dit barn ikke ønsker at tale med nogen om dette? Tilbydes eller modtager dit barn ikke den nødvendige og ønskede hjælp og støtte fra skolen? 
Læs mere

Til skoler

Oplever I som skole frafald af elever, øget fravær og mistrivsel? Ønsker I som skole at styrke jeres profil mhp. større trivsel? Jeg har erfaring med skolevægring, mistrivsel m.m., og jeg tilbyder hjælp til flere slags skoler. Kontakt mig gerne.
Læs mere

Find mig på

Instagram

Facebook