Profil

Kvalifikationer

 • Læreruddannelse fra Blaagaard Seminarium
 • Lærer på privatskole, folkeskoler og efterskole
 • Klasselærerfunktion fra 4. – 9. årgang
 • Kontaktlærerfunktion for 9. og 10. årgang 
 • Faglig støttelærerfunktion – i og uden for undervisning
 • Støttelærerfunktion med fokus på trivsel 
 • Konflikthåndteringskursus
 • Kursus i metakognitiv terapi 2020

Danskfaget

I mit arbejde som lærer har jeg især beskæftiget mig med dansk fra 5. – 10. årgang. Derfor tilbyder jeg også undervisning i og hjælp til danskfaget fra 0. – 10. årgang, samt eksamens- og prøvehjælp.

Ud over i dansk, er jeg linjefagsuddannet i idræt, musik, svømning og hjemkundskab og derudover har jeg skrevet bachelor i temaet handlekompetence og sundhed

Erfaring

Efter mine mange år som både privatskolelærer, folkeskolelærer og efterskolelærer har jeg bl.a. erfaring med:

 • Elever i mistrivsel
 • Elever med forskellige faglige udfordringer
 • Elever med udfordringer på det sociale og kommunikative område
 • Diagnoser fx angst, stress, socialfobi, ADHD m.m.
 • Mobning, konflikthåndtering
 • Unge med ’ondt inden i’, der fx føler sig ensomme og anderledes
 • Elever med et skævt forhold til sociale medier
 • Kommunikation og mægling