Til skoler

Oplever I som skole frafald af elever, øget fravær og mistrivsel? Ønsker I som skole at styrke jeres profil mhp. større trivsel? Jeg har erfaring med skolevægring, mistrivsel m.m., og jeg tilbyder hjælp til flere slags skoler. Kontakt mig gerne.

Jeg ved, at det kan have en præventiv effekt i forhold til frafald og fravær at sætte endnu mere fokus på trivsel fx i form af en tidlig indsats, og dette arbejde vil jeg rigtig gerne være en del af på din skole.

Jeg kan, med en anerkendende tilgang til både elever, forældre og lærere, optimere samarbejdet mellem skole og hjem og evt. andre instanser.

Jeg tilbyder blandt andet

  • Supervision
  • Elevstøtte til skolehverdagen – i eller uden for timerne
  • Faglig støtte, lektiehjælp og boost i dansk
  • Varetagelse af trivselslærer- eller skolekontaktfunktion  
  • ’Åben konsultation’ på skolen – hvor jeg er til rådighed for elever med behov for en snak

Kontakt mig gerne, og lad os sammen afklare, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Hent flyer her