Forældre

Er du bekymret for, at dit barn ikke trives i sin skole eller på sin uddannelse? Oplever du, at dit barn ikke ønsker at tale med nogen om dette? Tilbydes eller modtager dit barn ikke den nødvendige og ønskede hjælp og støtte fra skolen?  

 • Skal dit barn starte i en ny skole, fx efterskole eller en ungdomsuddannelse efter sommerferien, og oplever du dit barn være meget nervøs for opstarten og det videre skoleforløb? 
 • Oplever du, at dit barn ikke trives i sin skole eller på sin uddannelse? Er du bekymret for, om dit barn dropper ud af sin skole eller uddannelse, og hvad der skal ske efterfølgende?
 • Måske får dit barn ikke den nødvendige hjælp og støtte fra skolen, eller måske er den tilbudte støtte og hjælp ikke tilstrækkelig eller den rigtige for dit barn?
 • Synes du, at det er svært at kommunikere med dit barns lærere og/eller skolen?
 • Hjemmeunderviser du dit barn? Måske har du brug for faglig sparring, eller søger du hjælp til undervisning af dit barn i jeres hjem primært i dansk?
 • Har dit barn brug for en eksamensforberedende hånd?

Jeg har en bred erfaring indenfor skoleverdenen, hvor jeg bl.a. har arbejdet med elever med faglige, private og sociale udfordringer, angst, stress, ensomhed, mobning, udbrændthed, eksamensangst m.m. Jeg tilbyder støtte til skoledagen på skolens matrikelfaglig støtte, lektiehjælp og boost til dansk primært, på alle årgange i folkeskolen og evt. på ungdomsuddannelser.

Jeg tilbyder både hjælp fra gang til gang samt forløb á x antal gange efter ønsker og behov.

Jeg tilbyder fx:

 • Støtte til skoledagen på skolens matrikel
 • Faglig støtte, lektiehjælp og boost til dansk primært, på alle årgange i folkeskolen og evt. på ungdomsuddannelser
 • Hjælp og støtte til fx skolevægring/skolefobi, angst eller stress m.m.
 • Hjælp til samarbejde og kommunikation mellem skolen og hjemmet
 • Deltagelse til fx skole/hjem-samtaler
 • Støtte til kommunikation med skolen
 • Sparring og undervisning i hjemmet fx til hjemmeundervisning
 • Eksamensforberedende undervisning samt råd og redskaber til både de skriftlige og mundtlige prøvefag.

Skole/hjemsamarbejdet

Det er en realitet, at dialogen mellem skolen og hjemmet ikke altid fungerer og derfor vælges denne vigtige dialog indimellem fra.
Oplever man ikke, at der er forståelse og respekt, kan det være rigtig svært at kommunikere positivt fremadrettet. 
Jeg har erfaring med at være støtte for forældre og elever til skole/hjem-samtaler samt mægling mellem forældre og lærere m.m., og jeg ved, hvor stor betydning den gode dialog mellem skole og hjem har som forudsætning for, at eleven både kan trives og lære. Derfor hjælper jeg rigtig gerne med at gribe en evt. vaklende kommunikation mellem skole og hjem, og jeg vil gøre mit bedste for at få vendt dialogen til den positive side.