Er du ked af at gå i skole, og er det ikke rart at være i din klasse? Føler du dig ensom, anderledes eller noget helt andet? Måske holder du det for dig selv, fordi du har svært ved at tale med dine venner, forældre, familie eller lærere?

  • Mangler du hjælp og støtte i skolen? Måske har du en diagnose, der udfordrer din hverdag i skolen?
  • Synes du, at det er svært at leve op til de faglige krav i din skole eller på din uddannelse, og har du brug for én at snakke med, der ved, hvad det kræver at være elev i dag?
  • Har du svært ved at leve op til de danskfaglige krav? Måske forvirrer det dig med de mange genrer, man skal have kendskab til, samt de mange krav der generelt er til faget?
  • Kunne du bruge hjælp til struktur i din hverdag – fx i forhold til opgaver/afleveringer, fritid, venner m.m.?
  • Vil du gerne skifte spor eller uddannelse, og oplever du, at det er svært at kommunikere med vejlederen på din uddannelse eller dine lærere?
  • Har du brug for en eksamensforberedende hånd? Jeg kan hjælpe med råd og redskaber til både de skriftlige og mundtlige prøvefag.

Jeg vil gerne hjælpe dig, og jeg lytter, når du fortæller mig om dine skolerelaterede udfordringer. Jeg kan både hjælpe og støtte dig i skoletiden og uden for skoletiden. Hjælpen er altid bedst, når den er ønsket. Kontakt mig gerne, og fortæl mig, hvad jeg kan hjælpe dig med. 🙂